L'Higini Herrero (el meu pare) col·locant tascons nous a la Campana Gran de Vilamajor l'any 2000

p

Més info:

Fa uns anys, en Josep Maria Garcia em va demanar que l’acompanyés per les capelles, ermites, esglesioles i eslglésies de Sant Pere de Vilamajor visitant les campanes per tal de fer un article per a la revista “La Veu d’en Pelideu”. Us recomano que el llegiu per saber-ne més de cadascuna d’elles. Números 13 i 14.

L’any 1776, al taller de Jaume Pallés de Granollers, es fonia a 1100 ºC de temperatura una gran campana de bronze (aproximadament un 78% de coure i un 22% d’estany) d’uns 1000 Kg de pes,  120 centímetres d’alçada i 120 d’amplada (sense comptar el contrapès de fusta). Aquesta gran campana havia de ser traslladada a Vilamajor per a ser hissada a dalt de la Torre Roja juntament amb tres campanes més.
Si es volia usar l’antiga torre d’homenatge del castell de Vilamajor com a campanar calia modificar-ne les finestres del pis de dalt perquè no estaven preparades per acollir campanes. Per posar la campana gran (N) i la mitjana (S) es va haver d’eliminar els finestrals geminats i fer un sol finestral més estret però més alt que el buit original. Per les dues campanes petites (E), només va caldre substituir la doble columna i el capitell per un pilaret que creava dues finestres d’arc de mig punt.

La Campana Gran té les següents inscripcions en tres rengles:

REGNAT Ctus IMPERAT Ctus AB OMNI MALO NOS DEFENDAT AMEN (Es demana al Crist regnant que ens defensi de qualsevol mal).

ESSENT Rr LO Ri D. ISIDRO GVIV Y OBRERS IAVME / GRAS Y IOSEPH CANAL PAGESOS Y BATLLE BARTHOMEV / PARERA DE BRVGVERAS PAGES +*+ (Essent rector el reverend Isidre Guiu, i obrers Jaume Gras i Josep Canal, pagesos, i batlle Bartomeu Parera de Brugueres, pagès)

IAVME PALLES DE GRANOLLERS ME FEV LO ANY 1776 / FOREN PADRINS LOS ef i ph DE LLANSA Y PERPVUNTER / Y LA Sra ANTONIA SVARI Y DE LLANSA (Jaume Palles de Granollers em va fer l’any 1776. Foren padrins els ?? de Llansa i Perpunter i la Sra. Antonia Suari i de Llansa).

Campana Gran, 1776

La Torre Roja de Vilamajor

La Campana Gran és la responsable de marcar les hores i la seva veu, en un bon dia, pot sentir-se fins a 15Km de distància. El so, molt ric en harmònics i fàcilment perceptibles, té com a nota fonamental el Mi bemoll.

El 20 de juliol de 1936 es va sentir un gran soroll al poble. Era la campana mitjana (S) que havia caigut des de dalt de la torre! Un accident? No. Fou un Comitè Revolucionari de Granollers que a punta de fusell obligà el campaner, en Joan Sauqué de cal Ferrer, a desmuntar-les i deixar-les caure, ja que calia fondre molt bronze per a la guerra. Per sort, l’Albert Sagrera, de can Brau, els convencé que deixessin la campana gran i la petita per poder usar la torre com a rellotge. Finalment, accediren. El 1988 es van batejar tres noves campanes per substituir les dues campanes que faltaven i per jubilar la petita, que es traslladà al pis de sota.