Al prestatge de casa, recordo sempre algun exemplar de les Monografies del Montseny com una col·lecció de referència sobre estudis i treballs sobre el massís i la seva àrea d’influència. 

La Junta de l’associació Amics del Montseny va decidir a primers del 2019 que l’estudiós del Montseny i Dr. Arquitecte Òscar Farrerons passés a dirigir l’edició de les Monografies del Montseny.

No cal dir que quan l’Òscar em va proposar de formar part del Consell de Redacció del les Monografies del Montseny va ser un honor i que no em va costar res decidir-me a dir-li que sí. I no només per la qualitat que em mereix la publicació sinó també pel prestigi dels meus nous companys de consell: l’Anna Àvila, en Jordi Boadas, l’Arola Campañà, en Joan Campañà, en Julià Guillamon, en Josep M. Panareda, l’Antoni Pladevall i l’Andreu Pujol Mas (per ordre alfabètic).

Què fa un consell de redacció? Qualsevol estudiós del Montseny que hagi volgut redactar un treball per ser publicat l’envia al director -l’Òscar Farrerons-. Ell li fa una primera lectura per analitzar si és susceptible de publicar-se o no. En cas afirmatiu, l’envia a algun membre del Consell de Redacció, a qui cregui que pot ser de la seva àrea d’expertesa o s’hi aproximi, perquè en faci una segona lectura. I si és el cas, es pot posar en comú amb la resta de membres del Consell.

Des d’aquí només em queda donar les gràcies a l’Òscar Farrerons i a la Junta d’Amics del Montseny per haver-me fet confiança en aquesta tasca i, a vosaltres, de convidar-vos a enviar els vostres treballs a oscar.farrerons@upc.edu.

Moltes gràcies!

Òscar Farrerons

Director Monografies del Montseny, oscar.farrerons@upc.edu

Monografies del Montseny

és un llibre editat anualment per l’associació Amics del Montseny (amb ISBN), orientada a la publicació d’articles de divulgació que tinguin com a àmbit o objectiu prioritari el Montseny, o que els editors puguin considerar d’interès. Alhora, amb els mateixos articles, potser en versió més àmplia, és publicarà una revista electrònica (amb ISSN).

Temàtica:

accepta originals prèviament proposats a la consideració de la revista i sotmesos al procés de revisió del Consell de Redacció, que presentin resultats d’acord amb els mètodes habituals de treball i  publicació de les ciències humanes, socials, naturals i del medi. No s’acceptaran articles ja publicats o en premsa.

Anna Àvila

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Jordi Boadas

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Arola Campañà

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Joan Campañà

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Julià Guillamon

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Higini Herrero

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Josep Maria Panareda

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Antoni Pladevall

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Andreu Pujol

Membre del Consell de Redacció "Monografies del Montseny"

Monografies del Montseny

Monografies del Montseny és una publicació anual nascuda el 1986 sota la tutela de l’Associació d’Amics del Montseny, arrelada a Viladrau. L’associació es proposà la tasca de fer conèixer, estimar i respectar el Montseny, un massís gran, alt i ric per la diversitat de paisatges i per la història i perspectives que han tingut les persones que hi han viscut i han aprofitat els recursos naturals.

Les especialitats dels primers responsables de l’associació i de Monografies del Montseny s’orientaven cap a la història. Per aquesta raó els textos dels volums inicials se centraren sobretot en temes històrics, coordinats per Antoni Pladevall, nascut a Taradell, eminent historiador i bon coneixedor del Montseny. Però ben aviat afeccionats i estudiosos d’àmbits científics diversos trobaren en Monografies del Montseny una plataforma adequada per a divulgar els resultats de les seves recerques. El resultat és la participació de gairebé 300 autors que han escrit més de 550 articles i notes sobre les diferents temàtiques científiques i divulgatives montsenyenques, des de la geologia, el clima, la botànica i la zoologia fins a la història, usos i aprofitaments del camp i del bosc, la ratafia, els bolets, les castanyes, els costums i alguns projectes mai realitzats. És el conjunt editorial més extens i complet escrit sobre el Montseny, Parc Natural i Reserva de la Biosfera.

Amics del Montseny

Consulta la pàgina web d’Amics del Montseny