Habitants de Sant Pere de Vilamajor (28 de febrer 2017)

hab/Km2 (densitat de població)

Anys de mitjana d'un vilamajorenc (a 28 de febrer de 2017)

Dades

Les dades de distribució per veïnats, sexe i edat són del Padró Municipal el 28 de febrer de 2017(ASPV).

Les dades sobre l’origen i la llengua són d’Indescat, 2016 (GENCAT).

Les dades dels barris de Les Pungoles, Can Miret, Can Vila i Can Ram només inclouen els habitants de Sant Pere de Vilamajor.

 • Homes 49.93% 49.93%
 • Dones 50.07% 50.07%
 • De 0 a 14 anys 18.9% 18.9%
 • De 15 a 64 anys 59.3% 59.3%
 • De 65 a 85 anys 12.8% 12.8%
 • Més de 85 anys 1.9% 1.9%
 • Nascuts a Catalunya 79.6% 79.6%
 • Nascuts a Espanya 14.5% 14.5%
 • Nascuts a la resta de l’estranger 5.9% 5.9%
 • Entén el català 96.5% 96.5%
 • Sap parlar català 82.3% 82.3%
 • Sap llegir en català 82.5% 82.5%
 • Sap escriure en català 64.0% 64.0%
 • No entén el català 3.5% 3.5%

Poble, barris i disseminats

La població viu en el poble (dividit en dos barris: La Força i l’Eixample), en diversos barris residencials (Can Derrocada, Can Vila, Can Ram, Vallserena, Les Faldes, Can Sebastianet, Can Miret i Les Pungoles) i en cases i masies disseminades.

 • Poble 15.8% 15.8%
 • Barris residencials 75.5% 75.5%
 • Disseminats 8.7% 8.7%

Els 8 veïnats de Sant Pere de Vilamajor

El municipi de Sant Pere de Vilamajor es divideix en vuit veïnats:

 • Santa Susanna de Vilamajor,
 • la Muntanya de Vilamajor,
 • les Canyes,
 • el Pla de Vilamajor,
 • el Sot de l’Om,
 • els Boscassos i Vallserena,
 • les Brugueres
 • i el Bruguer Nou.
 • Veïnat de Santa Susanna de Vilamajor 0.9% 0.9%

El veïnat de Santa Susanna.

Hi trobem l’esglesiola de Santa Susanna i hi destaquen masies com les de Vallmanya, el Samon, cal Tard, el Polell, Masjoan, can Vesa…

Habitants del veïnat de Santa Susanna

Orografia molt muntanyosa

És on hi ha els cims del municipi: el turó del Samon, el turó d’en Cuc, el turó de la Cova… i la part més obaga de la muntanya.

Q

No té nuclis urbans i és molt poc poblat.

 • Homes de Santa Susanna de Vilamajor 54% 54%
 • Dones de Santa Susanna de Vilamajor 45% 45%
 • Veïnat de la Muntanya de Vilamajor 1.1% 1.1%

El veïnat de la Muntanya.

Hi trobem l’ermita de Sant Elies i hi destaquen masies com del Cortès, can Sorell, can Planell, el Corral d’en Perera, can Nadal… i el barri rural dels Refugis del Montseny.

Habitants del veïnat de Muntanya

La part solana de la muntanya.

Partiona amb Santa Susanna amb els cims més alts del municipi i a ponent amb Cànoves per la serra de Palestrins.

Els Refugis del Montseny.

És un nucli rural on hi viuen 48 veïns.

Disseminats.

Poques masies aïllades estan habitades.

 • Homes de la Muntanya de Vilamajor 51% 51%
 • Dones de la Muntanya de Vilamajor 49% 49%
 • Veïnat de Canyes 0.6% 0.6%

El veïnat de Canyes.

Hi trobem masies tan emblemàtiques com can Perera de Canyes, can Mongol, can Gras d’Amunt i d’Avall, can Vidal, can Pujades…

Habitants del veïnat de Canyes

La part alta del pla.

És la frontera entre el Vilamajor de la plana i el Vilamajor més montsenyenc.

Disseminats.

Els seus habitants viuen en disseminats. El veïnat no té cap nucli urbà.

 • Homes de Canyes 40% 40%
 • Dones de Canyes 60% 60%
 • Veïnat del Pla de Vilamajor 23.7% 23.7%

El veïnat del Pla

El pla és on hi trobem el centre històric amb el nucli de La Força de Vilamajor i el centre del poble, a més del barri residencial de Can Derrocada. Hi destaquen masies com la Rectoria, can Tomàs, can Sunyer, can Llinars, can Ribes, can Brau, can Canal, can Messeguer, can Canal, can Llobera…

Habitants del veïnat del Pla

Cap de Municipi

El centre històric

El centre on hi trobem l’Ajuntament, l’església, l’escola, l’institut, etc.

Els barris de la Força i de l'Eixample.

Hi viuen 685 habitants

El barri de Can Derrocada.

Hi viuen 259 habitants

Disseminats.

Moltes masies i cases rurals. Hi viuen 87 persones en disseminats.

 • Homes del Pla de Vilamajor 47% 47%
 • Dones del Pla de Vilamajor 53% 53%
 • Veïnat del Sot de l’Om 0.5% 0.5%

El veïnat del Sot de l'Om

Hi trobem masies com can Segarra, cal Nen, can Santana, el Forn d’en Ribes, can Marquesó, can Vacota, el Vilar…

Habitants del veïnat del Sot de l'Om

La part alta de la Vallserena.

És on neix la riera de Vallserena i també inclou el sot de l’Aigua amb can Sota, can Parròquia, Torre Guillera, can Vilorda…

Disseminats.

Els seus habitants viuen en disseminats. El veïnat no té cap nucli urbà.

 • Homes del Sot de l’Om 52% 52%
 • Dones del Sot de l’Om 48% 48%
 • Veïnat dels Boscassos i Vallserena 42.1% 42.1%

El veïnat dels Boscassos i Vallserena

És el veïnat més poblat on hi ha els barris de Can Vila, Can Ram i Vallserena a més dels masos de can gol del Bosc, can Tona, can Peu Alt, can Quico Ribalta, can Tramuntet…

Habitants del veïnat dels Boscassos i Vallserena

La Vall Serena

Aquest històric veïnat ocupa part dels municipis de Sant Antoni i de Sant Pere de Vilamajor.

El barri de la Vallserena.

Hi viuen 425 habitants.

El barri de Can Vila.

Hi viuen 933 habitants

El barri de Can Ram.

Hi viuen 432 habitants

Disseminats.

Hi viuen 38 persones en disseminats.

 • Homes dels Boscassos i Vallserena 51% 51%
 • Dones dels Boscassos i Vallserena 49% 49%
 • Veïnat de Brugueres 25.7% 25.7%

El veïnat de les Brugueres

En el pla de Brugueres hi destaquen les masies de can Perera de Brugueres, can Pau de Brugueres, cal Gall, can Jeroni, can Lipet, ca l’Auladell i els barris de Can Sebastianet i de Les Faldes del Montseny.

Habitants del veïnat de les Brugueres

L'antiga vil·la Brucarias

Les Brugueres es troba a la part sud-oest del municipi, fent frontera amb Cànoves. Hi neix la riera del Fou.

El barri de les Faldes del Montseny.

Hi viuen 1081 habitants.

Disseminats.

Hi viuen 34 persones en disseminats.

 • Homes de Brugueres 50% 50%
 • Dones de Brugueres 50% 50%
 • Veïnat del Bruguer Nou 5.4% 5.4%

El veïnat del Bruguer Nou

Hi trobem els barris de Les Pungoles i de Can Miret, a més de les masies de ca l’Ambràs, can Pinós, cal Bord, can Puig…

Habitants del veïnat del Bruguer Nou

Veïnat de frontera

Aquest veïnat, que antigament formava part del veïnat de Brugueres, es troba en partionen els municipis de Cardedeu, Cànoves, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor.

El barri de les Pungoles.

Hi viuen 123 habitants (al sector de Sant Pere de Vilamajor).

El barri de Can Miret.

Hi viuen 27 habitants (al sector de Sant Pere de Vilamajor).

Disseminats.

Hi viuen 86 persones en disseminats.

 • Homes del Bruguer Nou 55% 55%
 • Dones del Bruguer Nou 45% 45%

Distribució de la població pels veïnats històrics de Sant Pere de Vilamajor

 • Veïnat de Santa Susanna de Vilamajor 0.9% 0.9%
 • Veïnat de la Muntanya de Vilamajor 1.1% 1.1%
 • Veïnat de Canyes 0.6% 0.6%
 • Veïnat del Pla de Vilamajor 23.7% 23.7%
 • Veïnat del Sot de l’Om 0.5% 0.5%
 • Veïnat dels Boscassos i Vallserena 42.1% 42.1%
 • Veïnat de Brugueres 25.7% 25.7%
 • Veïnat del Bruguer Nou 5.4% 5.4%