Programa emès el 9 de novembre de 2009 per Higini TV

El negoci de les cabines telefòniques és deficitari i Telefònica, qui té la concessió de l’Estat, demana que no sigui considerat un servei d’interès públic per poder retirar-les dels carrers. De moment, l’Estat ha prorrogat la concessió un any més però és probable que aquests aparells enmig de la via pública tinguin els dies comptats.

Aquest és el programa d’Higini TV que es va emetre el 9 de novembre de 2009 quan Telefònica va substituir a Sant Pere de Vilamajor l’antiga cabina de davant del Sindicat per una altra de més nova al costat de can Noguera.

Ho recordeu?